FORMULAR ZA STARTUP APLIKACIJU
 • StartUP je radionica koja ima za cilj da razvije potrebne kapacitete mladih i adolescencije na stvaranje biznes ili socijalno preduzeće na Kosovu. KO MOŽE DA APLICIRA?
  • Vaš tim mora da ima tri, četiri, ili pet člana;
  • Svaki član mora da ima od 14 do 24 godina ;
  • Svaki član mora da bude gradjanin Kosova;
  • Svaki član mora da bude u mogućnosti da prati radionicu tri dana od 20-22 Septembra 2017 godine.
  SAVETI
  • Izaberite članove tima sa različitim interesovanjima i veštinama!
  • Vaša aplikacija će se uzeti u obzir samo ako vaša aplikacija bavi proizvod i / ili usluge koje nudi rešenja za određeni problem u vašoj zajednici.
  0
 • FORMIRAJTE VAŠ TIM
  1
 • Recite nam od koliko ljudi se sastoji vaš tim i dajte nam informacije za svakog člana vašeg tima.
  2
 • *
  Tri člana
  Cetri člana
  Pet člana
  3
 • Informacije 1 Član
  4
 • Ime*
  5
 • Prezime*
  6
 • Datum rođena*
  7
 • *
  8
 • *
  9
 • Grad/Selo*
  10
 • Tel*
  11
 • Email*
  12
 • Informacije 2 Člana
  13
 • Ime*
  14
 • Prezime*
  15
 • Datum rođena*
  16
 • Country*select your country
  17
 • *
  18
 • Grad/Selo*
  19
 • Tel*
  20
 • Email*
  21
 • Informacije 3 Člana
  22
 • Ime*
  23
 • Prezime*
  24
 • Datum rođena*
  25
 • Country*select your country
  26
 • Country*select your country
  27
 • Grad/Selo*
  28
 • Email*
  29
 • Tel*
  30
 • OPIS PROIZVODA/USLUGE
  49
 • Opišite vaš proizvod i / ili uslugu.
  50
 • *
  51
 • Navedite prednosti vašeg proizvoda i / ili usluga u zajednici. Koji problem može rešiti, koje praznine može popuniti?
  52
 • *
  53
 • U kojoj fazi razvoja je trenutno vaš proizvod i / ili usluga?
  54
 • *
  Konceptiranje ideje
  Testiranje proizvoda/usluge
  Lansiranje proizvoa/usluge
  55
 • Šta razlikuje vaš proizvod/usluga od postojećih na tržištu?
  56
 • *
  57
 • KORISNICI PROIZVODA/USLUGE
  58
 • Ko je ciljna grupa koja će koristi vašeg proizvoda i / ili usluge?
  59
 • Ciljna Grupa 1*
  60
 • Ciljna Grupa 2*
  61
 • Ciljna Grupa 3*
  62
 • PRETHODNA PODRŠKA VAŠEG PROIZVODA/USLUGE
  63
 • Da li ste vi i / ili vaš tim prethodno koristiti od bilo kojeg programa u vezi sa vaš proizvod i/ili uslugu?
  64
 • *
  Da
  Ne
  65
 • *
  66

 • **Da li ste ikada učestvovali na radionicama UNICEF Innovations Lab Kosova?
  67
 • *
  68
 • *
  UPSHIFT: Social Impact Workshop
  PONDER: Critical Media Literacy
  PODIUM: Advocacy for Change
  Kosovo Volunteers
  Know Your Rights
  STARTUP: Social Venture Workshop
  TECHSTITUTION
  69
 • 70